METEOROLOGISKE KODER SYNOP

SYNOP-koden består av tallgrupper, de fleste med fem tall i hver gruppe.
Noen av gruppene er faste tall som gjør koden lettere å lese av maskiner, men de fleste inneholder observasjonenes data.

Koden er delt inn i seksjoner:

SEKSJON 0
Seksjon 0 er felles for en liste av SYNOP-meldinger.

SEKSJON 1
Seksjon 1 har ingen spesiell tallgruppe som innledning.

SEKSJON 2
Seksjon 2 innledes med gruppen 222XX

   

Seksjon 0,1 og 2 er globale og brukes av alle land.

SEKSJON 3
Seksjon 3 innledes med tresiffersgruppen 333

   

Seksjon 3 og 4 sendes bare ut til land som tilhører WMO-region VI som
i hovedsak er landene i Europa med noen få i tillegg.

SEKSJON
Seksjon 4 gjelder skyer med skybasis lavere enn stasjonsnivået.
   Seksjon 4 benyttes ikke i Norge.

SEKSJON 5 innledes med tresiffersgruppen 555

   Seksjon 5 brukes bare nasjonalt.
Ved inntasting for sending skal det være et mellomrom mellom hver gruppe av fem tall,
og tre mellomrom etter en gruppe av tre tall.


En SYNOP vil sjelden inneholde alle gruppene.
Noen sløyfes fordi data mangler, andre tas bare med etter bestemte regler.
Hvis ett eller flere av stasjonens instrumenter ikke virker,
noteres i noen tilfeller X (/) for manglende data, i andre tilfeller sløyfes vedkommende gruppe.SYNOP-KODEN
i symbolform:

(SEKSJON 0)      MiMiMjMj    YYGGiw

                        IIiii 


(SEKSJON 1)     iRixhVV     Nddff    (00fff)     1snTTT     2snTdTdTd (eller 29UUU)

                       3P0P0P0P0     4PPPP (eller 4a3hhh)     5appp     6RRRtR

                       7wwW1W2 (eller 7wawaWa1Wa2)      8NhCLCMCH     9GGgg


(SEKSJON 2)      222XX     0snTwTwTw     1PwaPwaHwaHwa


(SEKSJON 3)      333      1snTxTxTx     2snTnTnTn    4E'sss     6RRRtR

                       8NsChshs     9SpSpspsp    ( 911ff  907tt )


(SEKSJON 5)      555     0Stzfxfx     1snT’xT’xT’x     2snT’nT’nT’n

   3snTgTgTg     4RTWdWdWd     6RRRts


 Nyttige lenker:
 WMOs engelskspråklige dokument beskriver koder fullstendig og inneholder elementer som ikke benyttes i Norge.

http://www.wmo.ch/pages/prog/www/WMOCodes.html 

  Se bildene av skyer her