tR: KODETALL FOR OPPSAMLINGSPERIODE FOR MÅLT NEDBØR

Brukes i gruppe 6RRRtR - SEKSJON 1 og gruppe 6RRRtR - SEKSJON 3.

Gruppen 6RRRtR skal alltid være med i SYNOP to ganger daglig, kl. 06 og 18, når det har falt nedbør og nedbørmengden er målt. I observasjonen kl.06 skal RRR angi nedbørmengden som har falt siden kl.18 dagen før, og kl. 18 den nedbørmengden som har falt siden kl. 06 samme dag.

Stasjoner som har fått beskjed om å måle nedbøren kl. 00 og 12, skal sende målt nedbør i denne gruppen (i SEKSJON 1) også for disse to tidspunkter.

I følgende to tilfeller skal nedbøren ikke kodes i SEKSJON 1:

Stasjoner som har fått beskjed om å måle nedbør til andre observasjonstider enn kl. 00, 06, 12, og 18. Disse skal i stedet melde nedbørgruppe i SEKSJON 3.

Dersom oppsamlingsperioden for nedbøren er mer enn 24 timer (dvs. at to eller flere 06 og 18 observasjoner av en eller annen grunn ikke er tatt). I slike tilfeller skal nedbørgruppe sendes i SEKSJON 3.

Koden for iR i gruppen iRixhVV (SEKSJON 1) skal vise i hvilken SEKSJON, eventuelt i hvilke SEKSJONER nedbøren er meldt, eller om nedbørgruppe(-r) er sløyfet fordi nedbør ikke har falt.

Kodetall

Oppsamlingsperiode

tR=0 MER ENN 24 timer
tR=1 Siste 6 timer
tR=2 Siste 12 timer
tR=3 Siste 18 timer
tR=4 Siste 24 timer
tR=5 Siste timen
tR=6 Siste 2 timer
tR=7 Siste 3 timer
tR=8 Siste 9 timer
tR=9 Siste 15 timer

Nedbørmengden for perioden på 12 timer angis som tR = 2.
Noen stasjoner skal også kl.00 og 12 måle nedbørmengden i løpet av 6 timer. Da settes koden tR = 1. Disse observatørene må huske at det er nedbørmengden i løpet av 12 timer som skal angis kl.06 og 18. Den målte nedbøren kl.00 skal legges sammen med nedbørmengden målt kl. 06. Tilsvarende skal nedbørmengden kl.12 legges sammen med mengden målt kl. 18.