iR: OPPLYSNING OM NEDBØRGRUPPER

Gruppen iRixhVV skal alltid være med.

iR: Kodetallet anviser om nedbørgruppe(-r) er med i SYNOP-meldingen, og i hvilken eller hvilke seksjoner målt nedbørmengde er kodet.

Kodetall

Nedbørgruppen 6RRRtR er:

iR=0

Nedbørdata er meldt i SEKSJON 1 og 3.

Gruppen 6RRRtR er tatt med i begge seksjoner.

iR=1

Nedbørdata er meldt i SEKSJON 1. Gruppen 6RRRtR er tatt med.

iR=2

Nedbørdata er meldt i SEKSJON 3 (etter tallene 333). Gruppen 6RRRtR er tatt med.

iR=3

Nedbørdata er ikke meldt i SEKSJON 1 eller 3. Det har ikke falt nedbør.

iR=4

Nedbørdata er ikke meldt i SEKSJON 1 eller 3. Nedbørdata er ikke tilgjengelig.

MERKNAD

Hvis flere nedbørmålinger av en eller annen grunn er sløyfet slik at oppsamlingsperioden for nedbør blir mer enn 24 timer, skal den målte nedbørmengden kodes i SEKSJON 3 og iR=2 skal brukes.