N: SKYDEKKE

N: Samlet skydekke, angir hvor mange 8-deler/10-deler av himmelen som er dekket av skyer
(brukes i gruppe Nddff - SEKSJON 1).Kodetall

Betydning

angir hvor mange 8-deler av himmelen som er dekket av skyer

Betydning

angir hvor mange 10-deler av himmelen som er dekket av skyer

N=0

Skyfritt. (Det er ingen skyer å se).

Skyfritt. (Det er ingen skyer å se).

N=1

1/8 eller mindre av himmelen er dekket av skyer, men det er ikke skyfritt.

1/10 eller mindre av himmelen er dekket av skyer, men det er ikke skyfritt.

N=2

2/8 av himmelen er dekket av skyer.

2/10 - 3/10 av himmelen er dekket av skyer.

N=3

3/8 av himmelen er dekket av skyer.

4/10 av himmelen er dekket av skyer.

N=4

4/8 (halvparten) av himmelen er dekket av skyer.

5/10 av himmelen er dekket av skyer.

N=5

5/8 av himmelen er dekket av skyer.

6/10 av himmelen er dekket av skyer.

N=6

6/8 av himmelen er dekket av skyer.

7/10 - 8/10 av himmelen er dekket av skyer.

N=7

7/8 eller mer av himmelen er dekket av skyer, men det er ikke helt overskyet.

9/10 eller mer av himmelen er dekket av skyer, men det er ikke helt (10/10)overskyet.

N=8

Hele himmelen er dekket av skyer.

10 /10 av himmelen er dekket av skyer.

N=9

Skydekke lar seg ikke observere på grunn av tåke og/eller andre meteorologiske fenomener.

Skydekke lar seg ikke observere på grunn av tåke og/eller andre meteorologiske fenomener.

N=X (/)

Skydekket ikke observert av andre grunner enn nevnt under N=9.

Skydekket ikke observert av andre grunner enn nevnt under N=9.

MERKNADER:

    I     N skal settes=0 når det er grunn til å anta at det er skyfritt. Hvis skyer observeres gjennom tåke, snøfokk eller andre værfenomener på bakken, skal skydekke bedømmes så godt som mulig, uten å ta hensyn til vedkommende værfenomen.

    II     N skal settes=7 når det er ett enkelt lag av tynne bukleskyer, rukleskyer eller makrellskyer, selv om skylaget strekker seg over hele himmelen.

    III    Kondensasjonsstriper fra fly regnes ikke som skyer hvis de løses opp etter kort tid.
Varige striper meldes som skyer (CM- eller CH-skyer), med type som passer best med skyatlas.
En regner kondensasjonsstriper som varige hvis det har gått mer enn 30 minutter uten at de har forsvunnet.