tz:   a) TIDSANGIVELSE FOR VINDINFORMASJON
  b) ENDRING AV VINDSTYRKE

Gruppe 0Stzfxfx sendes både ved hoved – og mellom observasjoner.

a)
Kodetall         Tidspunkt for høyeste vindhastighet.

tz=0                   i observasjonstid.

tz=1                   0-1 time før observasjonstid.

tz=2                   1-2 timer før observasjonstid.

tz=3                   2-3 timer før observasjonstid.

tz=4                   3-6 timer før observasjonstid.

tz=5                   6-9 timer før observasjonstid.

tz=6                   9-12 timer før observasjonstid.


b)
Kodetall           Endringer i vindstyrke i Beaufort siste 3 timer

tz=7                  Vindstyrken synes å avta.

tz=8                  Vindstyrken synes uendret.

tz=9                  Vindstyrken synes å øke.

tz=X                 Det er umulig å angi tidspunkt, eller endring i vindstyrken.


MERKNAD
Kodetallene 0-6 brukes av stasjoner som har vindregistrering,
og kan også om mulig brukes av stasjoner som bedømmer vinden skjønnsmessig.

Kodetallene 7-9 brukes av stasjoner som bedømmer vinden skjønnsmessig når
det ikke er mulig å bedømme tidspunkt for maksimum vindstyrke.