dd = vindretning

Med vindretning menes den retningen vinden blåser fra.
Himmelretningen i dette tilfellet regnes ut i fra sann nord – ikke magnetisk nord.

Vindretningen som skal angis, skal være gjennomsnittet av vindretningen i ca. 10 minutter. Hvis det skjer en endring av vindretningen som er av betyding i selve observasjonsøyeblikket, så skal gjennomsnittet av vindretningen etter endringen meldes, selv om tidsperioden blir på noen få minutter.

Hvis vindmåler eller vindfløy er ute av funksjon, skal vindretningen oppgis skjønnsmessig.


Vindretningen angis i skala 01-36, det vil si i ti-talls grader,
regnet fra nord over øst, sør og vest.
Retningen angis alltid med to – 2 – tall.

For eksempel:

    Vind fra øst  dd = 09

    Vind fra sør  dd = 18

    Vind fra vest dd = 27

    Vind fra nord dd = 36


    vind fra NNØ  dd = 02

    Vind fra NØ   dd = 05

    Vind fra ØNØ  dd = 07

    osv.

    vindstille    dd = 00

      NB!

Man skal alltid angi en bestemt vindretning. Men noen ganger kan det være vanskelig og meningsløst å angi vindretningen på grunn av sterkt varierende vindretning.
I slike tilfeller kan en angi dd = 99, men bare når det blåser flau eller svak vind (høyst 6 knop).