Gruppe 4E´sss

E´= beskrivelse av hvordan marka er dekket av snø og/eller is.

Gruppe 4E´sss skal sendes en gang daglig når marka er helt eller delvis dekket av snø eller målbart isdekke.

Gruppen skal tas med i observasjonen kl 06 UTC.


Beskrivelse av markas tilstand

Kodetall

for E´

Marka er hovedsakelig dekket av is lag

0Sammenpakket eller

våt snø dekker…

mindre enn halvparten av marka 1)


minst halvparten, men ikke hele marka 1)


hele marka med et jevnt lag


hele marka med et ujevnt lag


1


2


3


4Løs og tørr snø

dekker…

mindre enn halvparten av marka


minst halvparten, men ikke hele marka


hele marka med et jevnt lag


hele marka med et ujevnt lag

5


6


7


8Marka er helt dekket av snø som fonner seg


91) med eller uten isslag.