P0P0P0P0

Gruppen 3P0P0P0P0 skal alltid være med dersom stasjonen har barometer.
Stasjoner uten barometer sløyfer gruppen.


3                     Tallet viser at lufttrykk i stasjonsnivå følger.


P0P0P0P0       Lufttrykk i stasjonsnivå.


Gruppen 4PPPP skal alltid være med dersom stasjonen har barometer, og lufttrykk i havets nivå kan beregnes.
Alternativ form, 4a3hhh, brukes bare av stasjoner som har fått beskjed om dette.

PPPP


4             Tallet viser at lufttrykk i havets nivå
(eller høyde til en trykkflate) følger.


PPPP      Lufttrykk i havets nivå.

Lufttrykket PPPP og P0P0P0P0 meldes i tidels hektopascal (hPa). Når lufttrykket er 1000 hPa eller mer, sløyfes tusentallssifferet i koden. Er f. eks. lufttrykket i stasjonsnivå 1014,4 hPa kodes P0P0P0P0 0144 (hele gruppa blir 30144).


Når lufttrykket er under 1000 hPa, kodes alle sifrene. Er f. eks. lufttrykket i havets nivå 992,7 hPa, kodes PPPP 9927 (hele gruppa blir 49927).


Eksempler:

Lufttrykk redusert                    PPPP                 Gruppen blir
til havet/stasjonens nivå

1015,4 hPa                                     0154                 30154/40154

1000,0 hPa                                     0000                 30000/40000

  989,6 hPa                                     9896                 39896/49896