ff:   VINDHASTIGHET
fxfx:   MAKSIMUM VINDHASTIGHET
00ff:  EKSTREMVIND

i:

For stasjoner med vindmåler: Tallene som meldes for ff og fxfx, er måltvindhastighet knop.

Vindhastigheten skal være et gjennomsnitt i de 10 siste minutter, bortsett fra i gruppe 911ff i SEKSJON 3, der ff er høyeste vindkast i en gitt periode.

For stasjoner uten vindmåler: Tallene som meldes for ff og fxfx, er kodetallene for vindhastighet som tilsvarer vindstyrke i Beauforts vindskala .

ff:

Vindhastighet
(brukes i gruppe Nddff- SEKSJON 1, og i gruppe 911ff - SEKSJON 3).

fxfx:  

Høyeste vindhastighet, fra og med forrige hovedobservasjonstid, til og med observasjonstiden (brukes i gruppe 0Stzfxfx - SEKSJON 5).

Kl. 06 gir stasjoner som ikke observerer kl. 00 den høyeste vindhastighet, eller høyeste kodetall for vindhastighet fra Beauforts skala, fra og med kl. 18 dagen før til og med observasjonstiden .

00fff:

NB! VED VINDHASTIGHET 99 KNOP ELLER MER, kodes ff eller fxfx med tallet 99 og det sendes en ekstragruppe rett etter den gruppen som inneholder ff eller fxfx.


Denne ekstragruppen har formen 00fff, der 00 er to faste nuller i koden og fff er vindhastigheten.

Vindhastighet 99 knop kodes med ekstragruppe: 00099 i tillegg til at ff eller fxfx kodes 99.

Stasjoner som ikke har vindmåler, melder vindstyrke etter skjønn, ved hjelp av Beauforts vindskala.