GRUPPE 9GGgg

Denne gruppen skal bare tas med hvis barometeravlesningen avviker mer enn 10 minutter fra den tiden som er oppgitt i SEKSJON 0.


9         Tallet viser at nytt tidspunkt for barometeravlesningen følger.

GG     timer i døgnet.

gg       minutter i timen.