SEKSJON 2
Seksjon 2 innledes med: 222XX
(SEKSJON 2)        222XX     0snTwTwTw     1PwaPwaHwaHwa