PwaPwaHwaHwa

Gruppe 1PwaPwaHwaHwa

Stasjoner som er utstyrt med instrument for måling av bølgeperiode og bølgehøyde skal ta med denne gruppen i sine observasjoner. Disse stasjonene får egne instrukser om hvilke terminer bølgegruppen skal rapporteres.

PwaPwa = instrumentmålt bølgeperiode i hele sekunder.

HwaHwa = instrumentmålt bølgehøyde i halve meter.

Kodetall

Bølgehøyde

HwaHwa=00

mindre enn 0,25 meter.

HwaHwa=01

0,25 - 0,75 meter.

HwaHwa=02

0,75 - 1,25 meter.

HwaHwa=03

1,25 - 1,75 meter.

HwaHwa=04

1,75 - 2,25 meter.

HwaHwa=05

2,25 - 2,75 meter.

HwaHwa=06

2,75 - 3,25 meter.

HwaHwa=07

3,25 - 3,75 meter.

HwaHwa=08

3,75 - 4,25 meter.

HwaHwa=09

4,25 - 4,75 meter.

HwaHwa=10

4,75 - 5,25 meter.

Grenseverdier oppgis med høyest kodetall. For eksempel skal bølgehøyde
1,25 meter kodes med HwaHwa = 03.

Hvis målingene ikke foreligger av en eller annen grunn, skal PwaPwa eller HwaHwa
oppgis som XX.


Når sjøen er helt rolig settes PwaPwaHwaHwa= 0000.