Seksjon 3

Gruppe 1snTxTxTx

Gruppe 2snTnTnTn


Seksjon 5

Gruppe 1snT’xT’xT’x

Gruppe 2snT’nT’nT’n

sn = Indikator av fortegn for temperatur.

sn      sn=0 betyr 0oC eller varmegrader.

sn=1 betyr kuldegrader.


TxTxTx: DAGENS MAKSIMUMSTEMPERATUR

TnTnTn: NATTENS MINIMUMSTEMPERATUR

T’xT’xT’x: NATTENS MAKSIMUMSTEMPERATUR

T’nT’nT’n: DAGENS MINIMUMSTEMPERATURTxTxTx            Dagens maksimumstemperatur (brukes i gruppe 1snTxTxTx - SEKSJON 3, sendes bare kl. 18).

TnTnTn             Nattens minimumstemperatur ( brukes i gruppe 2snTnTnTn - SEKSJON 3, sendes bare kl. 06 ).

T’xT’xT’x     Nattens maksimumstemperatur (brukes i gruppe 1snT’xT’xT’x - SEKSJON 5, sendes kl. 06).

T’nT’nT’n     Dagens minimumstemperatur (brukes i gruppe 2snT’nT’nT’n - SEKSJON 5, sendes kl. 18).
Alle temperaturer angis med tre sifre, i hele og tidels grader uten komma,
slik at siste siffer angir tidelen.


sn = fortegnsindikator.

sn = 0 angir temperatur lik eller over 0,0 grader C.

sn = 1 angir temperatur lavere eller lik -0,1 grader C.

Eksempler:

dagens høyeste + 4,7oC kodes 10047

nattens laveste – 10,0oC kodes 21100

dagens laveste – 21,7oC kodes 21217

nattens høyeste + 8,2oC kodes 10082

Hvis observatøren har sløyfet flere påfølgende SYNOP kl. 06 og 18, slik at perioden siden maksimum- og minimumstermometer ble avlest er mer enn 12 timer, skal verdiene ikke sendes i SYNOP.

Maksimumstermometeret må ikke slås ned, og minimumstermometeret må ikke stilles til andre klokkeslett enn 06 og 18.