Nh: MENGDE AV ALLE LAVE SKYER (CL) ELLER MENGDEN AV MELLOMHØYE SKYER (CM),
HVIS LAVE SKYER IKKE FOREKOMMER


Gruppen 8NhCLCMCH utelates når N = 0 (ingen skyer)

Gruppen 8NhCLCMCH utelates når N = 9. Dette kodetallet brukes når himmelens utseende ikke kan bestemmes. Eksempelvis ved tett tåke, kraftig nedbør, snøfokk osv.

Gruppen skal alltid tas med når man observerer skyer, selv om skyene bare så vidt skimtes gjennom tåke, kraftig nedbør, snøfokk osv.


Kodetall

Betydning

Nh=0

Ingen LAVE eller MELLOMHØYE skyer. Det kan være HØYE skyer.

Nh=1

1/8 eller mindre (men ikke skyfritt) av himmelen er dekket av LAVE skyer, eller MELLOMHØYE skyer dersom LAVE skyer ikke finnes.

Nh=2

2/8 av himmelen er dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=3

3/8 av himmelen er dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=4

4/8 (halvparten) av himmelen er dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=5

5/8 av himmelen er dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=6

6/8 av himmelen er dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=7

7/8 eller mer, men ikke 8/8 av himmelen er dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=8

Himmelen er helt dekket av LAVE eller MELLOMHØYE skyer.

Nh=9

Mengden av CL eller CM-skyer er umulig å anslå.MERKNADER

Nh skal inneholde mengden av alle LAVE, eventuelt alle MELLOMHØYE skyer. Er det f.eks. både haugskyer og bukleskyer, skal Nh vise hvor stor del av himmelen som er dekket av disse skyene til sammen.

 

Hele gruppen som inneholder Nh sløyfes når det totale skydekket kodes med N=0, N=9, eller N=X (/).

 

Dersom det i det hele tatt finnes LAVE skyer (CL), skal Nh vise samlet mengde av disse. Når LAVE skyer ikke finnes, skal Nh vise samlet mengde av MELLOMHØYE skyer (CM). Hvis det er bare HØYE skyer (CH), settes Nh=0.

Selv om en setter Nh = 9, skal en likevel gi opp skyhøyde/(vertikalsikt) som h i gruppen iRix hVV , hvis dette er mulig.

Kodetallet for Nh må alltid være lavere eller like stort som kodetallet for N.
Ved observasjon må en først avgjøre om det finnes lave skyer på himmelen, og mengden for Nh oppgis. Finnes det ikke lavere skyer men bare midlere skyer oppgis disse.

Er det bare høyere skyer (CH-skyer) skal kodetallet være Nh = 0.

Nh = 0 benyttes også i tilfeller hvor det er lav tåke eller dis på stasjonen, men en kan skimte stjerner eller blå himmel og hvis himmelen ser ut til å være skyfri