GRUPPEN 907tt

tt: TIDSPERIODE FOR STØRSTE VINDKAST


I den internasjonale koden kan gruppen 9SpSpspsp brukes til en mengde tilleggsopplysninger om fenomener ved observasjonstiden og/eller i perioden for ww eller W1W2. Det kan brukes flere grupper av denne type i SYNOP. Tidsangivelsen eller perioden kan angis ved en tilleggsgruppe. Den fullstendige koden står i WMO MANUAL ON CODES VOL. I, Kode 3778.

I Norge brukes for tiden bare gruppene 907tt og 911ff uten nærmere tidsangivelse.

Gruppen 907tt brukes kl. 06 av stasjoner som har fått beskjed om dette, og bare i sammenheng med etterfølgende gruppe 911ff.

  9         Tallet viser at gruppe for spesielle tilleggopplysninger følger.

07        Tallene viser at det er en tidsperiode som følger.

   t t          Tidsperioden for største vindkast som er kodet i etterfølgende gruppe.


I Norge brukes gruppen bare kl. 06, og bare av stasjoner som ikke observerer kl. 00.

 

tt viser at høyeste vindkast som står i etterfølgende gruppe er innenfor en periode på 12 timer (siden kl.18 dagen før), og ikke i løpet av 6 timer. Kodetallet for tt skal da være 66, som betyr 11-12 timer, og hele gruppa blir 90766.

tt angir tidsperioden siden kl. 18 dagen før, for vindkast som rapporteres i etterfølgende gruppe 911ff.

Stasjoner som tar alle hovedobservasjonene, sløyfer gruppe 907tt.

Den internasjonale koden for tt (KODE 4077 i WMO Manual on Codes) inneholder en mengde varianter for tidsangivelse. I Norge brukes bare tt=66, som betyr 11-12 timer.