GRUPPE 911ff

STØRSTE VINDKAST

I den internasjonale koden kan gruppen 9SpSpspsp brukes til en mengde tilleggsopplysninger om fenomener ved observasjonstiden og/eller i perioden for ww eller W1W2. Det kan brukes flere grupper av denne type i SYNOP. Tidsangivelsen eller perioden kan angis ved en tilleggsgruppe. Den fullstendige koden står i WMO MANUAL ON CODES VOL. I, Kode 3778.

Norge bruker for tiden bare gruppene 907tt og 911ff uten nærmere tidsangivelse.

Gruppen 911ff brukes i hovedobservasjoner (kl. 00, 06, 12 og 18) av stasjoner som har fått beskjed om dette.

  9        Tallet viser at gruppe for spesielle tilleggsopplysninger følger.

11        Tallene viser at høyeste vindkast siden forrige hovedobservasjon følger.

f f         Vindhastighet i knop av høyeste vindkast  siden forrige hovedobservasjon ble tatt (men ikke mer enn 12 timer tilbake). Både vindkast ved observasjonstiden (siste 10 minutter) og ved forrige hovedobservasjon (siste 10 minutter) regnes med.


Stasjoner som ikke observerer kl. 00 må sende gruppe 90766 foran gruppe 911ff i 06-observasjonen, for å vise at ff er høyeste vindkast siden kl. 18 dagen før, og ikke siden kl. 00

 

Dersom høyeste vindkast har vært 99 knop eller mer, kodes ff=99, og en ekstragruppe sendes rett etter gruppe 911ff. Denne gruppa har formen 00fff, der fff er vindhastigheten. Var f.eks. høyeste vindkast 108 knop, skal følgende to grupper sendes: 91199 00108.

 

NB! Også når høyeste vindkast har vært 99 knop, skal ekstragruppe sendes. Gruppene blir da: 91199 00099.