SEKSJON 0:

          I en liste av SYNOP-meldinger fra faste landstasjoner skal gruppene MiMiMjMj

    YYGGiw være med som første tekstlinje, når alle meldingene i listen er observert
    til samme tid og benytter samme enhet for vindstyrke.


GRUPPE MiMiMjMj
              Gruppen skal alltid være med.
    Denne gruppen sier hvilken kode som er brukt for meldingen.
    For meldingen fra en landstasjon i SYNOP-kode skal alltid gruppen kodes som


AAXX

    Det kan være en eller flere meldinger under denne gruppen.
    En SHIP-rapport er identifisert ved BBXX. En SYNOP MOBIL-rapport er identifisert ved OOXX

-----------------------------

  GRUPPE YYGGiw

   Denne gruppen må alltid være med fordi den spesifiserer tidspunkt for de observasjonene som inngår i meldingen(e).


YY     Dag i måneden

GG    Time i døgnet


    Det brukes alltid UTC-tid i meldingene slik at observasjonstidspunktet blir fast.

iw        Indikator for hvordan vind er målt og enhet for vindstyrken.

klikk her for Vindtabell
-------------------------------
                 
    Norge har formelt gått over til m/s, men inntil videre brukes knop ute på stasjonene.
    Alle meldinger som mottas blir imidlertid lagt om til m/s før de sendes videre ut i systemet.


  GRUPPE IIiii


Gruppen skal alltid være med.
    II     Sonenummer. Alle stasjoner i Norge har sonenummer 01.
    iii    Stasjonsnummer. Hver stasjon har et 3-sifret nummer.


-----------------------------