fxfx: MAKSIMUM VINDHASTIGHET

Høyeste vindhastighet, fra og med forrige hovedobservasjonstid,
til og med observasjonstiden.

Kl. 06 gir stasjoner som ikke observerer kl. 00 den høyeste vindhastighet,
eller høyeste kodetall for vindhastighet fra Beauforts skala,
fra og med kl. 18 dagen før til og med observasjonstiden .


fxfx gis for en periode på 3 timer tilbake i mellomobservasjoner, og for 6 timer i hovedobservasjoner.
Stasjoner som ikke observerer kl.00, må regne fxfx for 12 timer tilbake i SYNOP kl. 06.
Observert vind i observasjonstida og ved siste hovedobservasjon skal regnes med.


NB! STASJONER SOM OBSERVERER KL 03 OG IKKE KL 00, MÅ ANGI fxfx FOR 9 TIMER (kl 18-03) I 03-SYNOP. I TILLEGG ANGIS fxfx FOR 12 TIMER TILBAKE I 06-SYNOP.

For stasjoner med vindmåler:   
Tallene som meldes for ff og fxfx, er målt vindhastighet knop.
Vindhastigheten skal være et gjennomsnitt i de 10 siste minutter,

  bortsett fra i gruppe 911ff i SEKSJON 3, der ff er høyeste vindkast i en gitt periode.

For stasjoner uten vindmåler:
Tallene som meldes for ff og fxfx, er kodetallene for vindhastighet som tilsvarer vindstyrke i Beauforts vindskala.


NB! VED VINDHASTIGHET 99 KNOP ELLER MER,
kodes ff eller fxfx med tallet 99 og det sendes en ekstragruppe rett etter den gruppen som inneholder ff eller fxfx.

Denne ekstragruppen har formen 00fff, der 00 er to faste nuller i koden og fff er vindhastigheten.

Vindhastighet 99 knop kodes med ekstragruppe: 00099 i tillegg til at ff eller fxfx kodes 99.

 Stasjoner som ikke har vindmåler, melder vindstyrke etter skjønn, ved hjelp av Beauforts vindskala.

BEAUFORTS VINDSKALA

    SKJØNNSMESSIG OBSERVASJON AV VINDSTYRKE
OMGJØRING AV VINDSTYRKE I BEAUFORT TIL VINDHASTIGHET I KNOP

Kode

tall

for

ff


Vindstyrke i Beaufort

 

Vindhastighet 1)

 

Betegnelse

 

Vindens virkning


Knop

Meter

Pr.

sekund

Km

pr.

time

 

 

På land

 

På åpent hav

00

0

Mindre enn 1

0-0.2

Mindre enn 1


Stille

Røyken stiger

rett opp.

Havblikk, sjøen

er speilblank


02


1


1-3


0.3-1.5


1-5


Flau

Vind

En kan se vind-

retningen av røykens drift.

Krusninger danner seg på havflaten


05


2


4-6


1.6-

3.3


6-11Svak vind

En kan føle vinden. Bladene på trær rører seg.

Små, korte, men

tydelige bølger

Med glatte kammer,

brekker ikke
09
3
7-10
3.4-

5.4
12-19
Lett brisLøv og småkvister2) rører seg.

Lette flagg og

vimpler strekkes.

Større småbølger.

Kammene begynner

Å bryte. Glassliknende skum dannes.

Skumskavler kan

forekomme.13411-165.5-

7.920-28Laber bris

Støv, løs snø og

papir virvles opp. Rører på kvister og små greiner2). Strekker større flagg og vimpler.

Bølgene blir lengre. En del skumskavler.
19
5
17-21
8.0-

10.7
29-38
Frisk bris

Småtrær med løv

begynner å svaie.

Greiner2) settes i bevegelse. Bølger med betydelige kammer på større innsjøer.

Middels store bølger som har mer utpreget langstrakt form og mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme.
24
6
22-27
10.8-

13.8
39-49
Liten kuling

Store greiner2) og mindre stammer rører seg. Det hviner i luftledninger. Paraplybruk vanskelig.

Store bølger begynner å dannes. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt.30728-3313.9-

17.150-61Stiv kuling


Hele trær rører seg. Det er tungt å gå mot vinden.

Sjøen hoper seg opp og bryter. Skummet ordner seg i strimer i vindens retning.

37

8

34-40

17.2-

20.7

62-74

Sterk

Kuling

Vinden brekker kvister av trær. Det er tungt å gå mot vinden.

Middels høy bølger av større lengde. Bølgekammene begynner å brytes opp til sjørokk som driver i tydelige strimer med vinden.
44
9
41-47
20.8-

24.4
75-88Liten stormHele store trær svaier. Takstein kan blåse ned.

Høye bølger. Tette skumstrimer i vindretningen. Sjøen begynner å ”rulle”. Sjørokket kan minske sikten.

52

10

48-55

24.5-

28.4

89-102

Full storm
Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Store skader på hus.

Meget høye bølger med lange overhengende kammer. Havflaten stort sett hvit av skum. Rulling tung og støtende. Nedsatt sikt.601156-6328.5-

32.6103-

117Sterk stormForekommer sjelden og følges av store ødeleggelser.

Ualminnelige høye bølger. Små og middelstore skip skjules for en tid i bølgene. Sjøen er helt dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Bølgekammene blåses til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter sikten.


68


12


64 og

over


32.7

og over


118

og over


Orkan

Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser.

Skum og sjørokk i luften nedsetter sikten betydelig, sjøen fullstendig hvit av drivende skum.

 

 

1) 10 meter over flat mark.                  2) Gjelder løvkledde trær eller bartrær.