sss

Gruppe sss

sss = snødybden i cm.

sss er målinger av snø, is eller andre former for fast nedbør på marka ved observasjonstiden.

Gruppe 4E´sss skal sendes en gang daglig når marka er helt eller delvis dekket av snø eller målbart isdekke.

Gruppen skal tas med i observasjonen kl 06 UTC.

Snødybde

Kodetall for sss

Ingen snø

Gruppen 4E´sss utelates

Snøen ligger flekkvis 1)


998


Mindre enn 0,5 cm

997

Avrundet til

nærmeste

hele cm

1 cm


2 cm132cm


996

001


002132996

Måling av snødybden er umulig eller unøyaktig


999

Når det bare er noen få snøflekker i stasjonsområdet, skal gruppen 4E´sss utelates.

Det som er kalt snødybde, er den totale dybde av både snø, hagl og alle former for is. Stasjoner som ikke har fastmontert målestav, skal måle gjennomsnittlig snødybde så godt det lar seg gjøre.