RRR  KODE FOR MÅLT NEDBØMENGDE I TIDELS MILLIMETER

Gruppen 6RRRtR skal alltid være med i SYNOP to ganger daglig, kl. 06 og 18, når det har falt nedbør og nedbørmengden er målt. I observasjonen kl.06 skal RRR angi nedbørmengden som har falt siden kl.18 dagen før, og kl. 18 den nedbørmengden som har falt siden kl. 06 samme dag.

Stasjoner som har fått beskjed om å måle nedbøren kl. 00 og 12, skal sende målt nedbør i denne gruppen (i SEKSJON 1) også for disse to tidspunkter.

I følgende to tilfeller skal nedbøren ikke kodes i SEKSJON 1:

 

Stasjoner som har fått beskjed om å måle nedbør til andre observasjonstider enn kl. 00, 06, 12, og 18. Disse skal i stedet melde nedbørgruppe i SEKSJON 3.

 

Dersom oppsamlingsperioden for nedbøren er mer enn 24 timer (dvs. at to eller flere 06 og 18 observasjoner av en eller annen grunn ikke er tatt). I slike tilfeller skal nedbørgruppe sendes både i SEKSJON 3 og SEKSJON 5 (se under SEKSJON 3).

 

Koden for iR i gruppen iRixhVV (SEKSJON 1) skal vise i hvilken SEKSJON, eventuelt i hvilke SEKSJONER nedbøren er meldt. Gruppen 6RRRtR skal utelates når nedbør vanligvis ikke blir målt. I slike tilfeller skal iR i gruppen iRixhVV ha verdien 4.

 

  Nedbør falt i perioden som er angitt med tR, eventuelt tS:

Kodetall

Nedbør

RRR=990

Ubetydelig (0,0)

RRR=991

0,1 mm

RRR=992

0,2 mm

RRR=993

0,3 mm

RRR=994

0,4 mm

RRR=995

0,5 mm

RRR=996

0,6 mm

RRR=997

0,7 mm

RRR=998

0,8 mm

RRR=999

0,9 mm

RRR=001

1,0 mm - 1,4 mm

RRR=002

1,5 mm - 2,4 mm

RRR=003

2,5 mm - 3,4 mm

RRR=004

3,5 mm - 4,4 mm

RRR=005

4,5 mm - 5,4 mm

RRR=006

5,5 mm - 6,4 mm

osv.
RRR=063

62,5 mm - 63,4 mm

RRR=064

63,5 mm - 64,4 mm

osv.
RRR=988

987,5 mm - 988,9 mm

RRR=989

989 mm eller mer

Nytt siden november 2003:

RRR=000        0 mm (Nedbør blir målt, men ingen nedbør har falt i perioden angitt ved tR).

RRR=///           Nedbør blir vanligvis målt, men er ikke tilgjengelig for denne meldingen.

 

MERKNADER:

 

Hvis det i måleperioden er observert nedbør på selve stasjonen, men så lite at en ikke kan få noe ut av måleren, skal kodetallet for RRR være 990. Hvis en kan få så meget som en dråpe ut av måleren, skal en angi 0,1 mm ved å sette RRR=991, selv om vannmengden i måleglasset ikke når opp til streken for 0,1 mm.

 

Nedbøren skal alltid måles til nærmeste tidels millimeter, og noteres med et tresifret kodetall. I tillegg til koding i nedbørgruppe(-r) 6RRRtR (6RRRtS), skal alltid også tidelen sendes i gruppe 4RTWdWdWd - SEKSJON 5, der RT er tallet bak komma av målt nedbør.

 

Nedbøren som måles kan være samlet opp over forskjellige tidsrom (oppsamlingsperioden). Oppsamlingsperioden er tida fra forrige 06- eller 18- SYNOP med nedbørobservasjon ble sendt (med målt nedbør eller ingen nedbør), og fram til observasjonstiden. Lengden på oppsamlingsperioden bestemmer om målt nedbørmengde RRR skal kodes i SEKSJON 1 eller i SEKSJON 3. UANSETT OVER HVOR LANG PERIODE NEDBØREN ER SAMLET OPP, SKAL NEDBØRMENGDEN SENDES I SYNOP.

Dugg eller rim regnes ikke som nedbør, men i Norge noteres og sendes målbare mengder på samme måte som nedbør.

Hvis nedbøren har kommet i form av sludd, snø eller hagl, må smeltingen begynnes i god tid for ikke å forsinke sendingen av observasjonen.