ts: KODETALL FOR OPPSAMLINGSPERIODE FOR MÅLT NEDBØR

Brukes i gruppe 6RRRts - SEKSJON 5

Med oppsamlingsperiode menes tida nedbøren er samlet opp, dvs. tida siden forrige 06 - eller 18 - SYNOP som hadde med nedbørobservasjon (med målt nedbør eller ingen nedbør).

Kodetall Oppsamlingsperiode for målt nedbør.
ts=5 Siste 36 timer
ts=6 Siste 48 timer
ts=7 Siste 60 timer
ts=8 Siste 72 timer
ts=9 Mer enn 72 timer


6                      Tallet viser at kodetall for målt nedbør følger.

RRR                Kodetall for målt nedbør.

            tS                     Kodetall for oppsamlingsperiode