SEKSJON 1
Seksjon 1 har ingen spesiell tallgruppe som innledning.
Seksjon 1 er globale og sendes ut på det globale meteorologiske datanettet (GTS) til bruk for alle land.


(SEKSJON 1)        iRixhVV     Nddff    (00fff)     1snTTT     2snTdTdTd (eller 29UUU)

                               3P0P0P0P0     4PPPP (eller 4a3hhh)     5appp     6RRRtR

                               7wwW1W2  (eller 7wawaWa1Wa2)      8NhCLCMCH     9GGgg