RT: TIDELEN AV MÅLT NEDBØR

  Brukes i gruppe 4RTWdWdWd - SEKSJON 5. Gruppen sendes bare i hovedobservasjoner (kl. 00, 06, 12 og 18 ).

 

RT er tidelen (tallet bak komma) av målt nedbør. Er nedbøren målt til f. eks 0,1 mm, blir kodetallet for RT=1 (og kodetallet for RRR=991). Er nedbøren målt til 12,7 mm, blir kodetallet for RT=7 (og kodetallet for RRR=013). Er nedbøren målt til 4,0 mm, blir kodetallet for RT=0
(og kodetallet for RRR=004).


Gruppen skal utelates når det ikke har falt nedbør og når ingen av de værfenomener som er beskrevet ved Wd har inntruffet. Når det ikke har falt nedbør skal det angis RT =0. RT skal også være 0 når tidelen =0.

 

Alle betjente SYNOP-stasjoner måler nedbørmengde kl. 06 og 18. Noen stasjoner måler i tillegg nedbør også kl. 00 og 12. Disse koder RT på samme måte som for kl. 06 og 18. Alle øvrige stasjoner som måler nedbør bare kl. 06 og 18, setter RT=X (/) for klokkeslettene 00 og 12.

 

 

-----------------------------------------------


Wd: TILLEGGSOPPLYSNINGER OM VÆRET SIDEN FORRIGE HOVEDOBSERVASJON

Brukes i gruppe 4RTWdWdWd - SEKSJON 5. Gruppen sendes bare i hovedobservasjoner (kl. 00, 06, 12 og 18 ).

 

 Wd: Tilleggsopplysninger som ikke er kommet fram ved koding av W1 og W2 , om været siden forrige hovedobservasjon ble tatt, men ikke mer enn 12 timer tilbake kl. 06 og ikke mer enn 6 timer tilbake kl. 00, 12 og 18.

   

Kodetall Betydning
Wd=0

Dugg

Wd=1

Rim eller tåkerim

Wd=2

Snøfokk

Wd=3

Tåke

Wd=4

Isslag (Regn eller yr som     fryser på bakken)

Wd=5

Regn eller yr (med eller uten bygekarakter)

Wd=6

Sludd eller sluddbyger

Wd=7

Snø, snøbyger, kornsnø eller isnåler

Wd=8

Hagl (alle typer) eller iskorn

Wd=9

Tordenvær

Wd=X

Ingen tilleggsopplysninger

NB! KODEN FOR Wd ER FORSKJELLIG FRA KODEN FOR W1W2.

MERKNADER

Alle stasjonene skal ta med vær under WdWdWd, som har forekommet siden forrige hovedobservasjon, og som ikke går fram av gruppe 7wwW1W2 i SEKSJON 1.

 

Stasjoner som ikke observerer kl.00 skal i tillegg bruke WdWdWd i SYNOP kl. 06 til å melde vær som har forekommet mellom kl. 18 dagen før og kl. 00. (Vær som er mer enn 6 timer "gammelt" skal aldri tas med under W1W2).

 

Wd kodes med ett tall om gangen med inntil 3 tall. Når alle værforhold er beskrevet kodes øvrige Wd med X. Hvis alle værforhold allerede er beskrevet under gruppe 7wwW1W2, settes WdWdWd=XXX (og sendes / / /).