W1 OG W2: VÆRET SIDEN FORRIGE HOVEDOBSERVASJONSTID

Gruppen 7ww W1W2 skal alltid være med selv om det ikke er eller har vært signifikant vær på stasjonen siden forrige observasjon.


Tidsperioden som skal dekkes av W1 og W2 er tilbake til siste hovedobservasjon, dvs. 6 timer tilbake ved hovedobservasjoner (kl. 00, 06, 12 og 18) og 3 timer tilbake ved mellomobservasjoner (kl. 03, 09, 15 og 21 ). Stasjoner som ikke observerer kl. 00, skal i observasjonen kl 06 også bruke WdWdWd i SEKSJON 5 til å beskrive vær som har forekommet mellom kl. 18 og 00 kvelden før, men W1W2 skal aldri beskrive vær lenger tilbake enn 6 timer.


W1 og W2 skal sammen med ww gi en så fullstendig beskrivelse av været som mulig i den perioden som gjelder. Kodetall for ww beskriver været i maksimalt en time før observasjonstiden og velges før W1 og W2.

Kodetallene for W1W2 velges slik at W1W2 og ww til sammen gir en så fullstendig beskrivelse som mulig av været i det tidsrom W1W2 gjelder. Hvis f. eks været endrer seg fullstendig i vedkommende tidsrom, skal kodetallene for W1W2 beskrive det været som var forut for den værtypen som beskrives med ww.

Høyeste kodetallet velges for W1, og det nest høyeste for W2. Hvis det ikke er mer enn ett kodetall som passer, settes dette tallet for både W1 og W2.

Ved timesvise observasjoner skal W1 og W2 dekke siste time, i overensstemmelse med IG.


Beskrivelse

Kodetall
W1W2

TORDENVÆR på stasjonen eller i hørbar nærhet, med eller uten nedbør

9

Det har falt NEDBØR

Byger:

Regn-, sludd-, snø- eller haglbyger

8

Ikke byger.

Snø eller sludd (også isnåler, kornsnø eller enkelte snøstjerner)

7

Regn

6

Yr

5

Det har IKKE falt NEDBØR

Tåke, iståke eller meget tett ølrøyk

4

Snøfokk, støvfokk eller sandfokk

3

Del av himmelen som er dekket av skyer i perioden

Mer enn halvparten av himmelen

2

Noen ganger mer, noen ganger mindre enn halvparten av himmelen.

1

Halvparten eller mindre

0

Været siden forrige hovedobservasjonstid er IKKE OBSERVERT

X


Hvis været bare har vært observert en del av observasjonsperioden for W1W2 angis W1 som nevnt ovenfor og W2 angis med X.

Hvis det har vært vær som ikke er beskrevet med gruppe 7wwW1W2 ved hovedobservasjon, skal det tas med under WdWdWd i gruppe 4RTWdWdWd - i SEKSJON 5.