Ns: MENGDE AV SKYER MED HØYDE hshs OG TYPE C

Gruppen 8NsChshs tas med bare av stasjoner som har fått beskjed om dette, men sløyfes når det ikke er skyer, og når skyer eller vertikalsikt ikke kan meldes.


Gruppen kan gjentas inntil 4 ganger og brukes til å rapportere ett eller flere skylag etter følgende regel:

a) Første gruppe inneholder mengde, type og høyde av de laveste skyene, uansett mengde.

b) Neste gruppe tas med dersom det observeres et sky lag over de laveste skyene, som har mengde 3/8 eller mer.

c) En tredje gruppe tas med dersom det observeres et skylag over de to første, som har mengde 5/8 eller mer.

d) Hvis det er observert cumulonimbusskyer med kodetall 9 for C som ikke er kommet med under a), b), eller c) skal dette meldes som en fjerde gruppe.

Hvis mer enn en skygruppe meldes, skal rekkefølgen alltid være gruppe med de laveste skyene først, dernest de nest laveste, osv.

Gruppe 8NsChshs - SEKSJON 3 sendes selv om gruppe 8NhCLCMCH - SEKSJON 1 sløyfes på grunn av at skyer ikke kan observeres. hshs er da vertikalsikt som er den høyden observatøren antar at en gjenstand, f.eks. et fly eller en ballong, vil kunne ses loddrett oppover. Gruppen får da formen 89Xhshs, og N i gruppe Nddff - SEKSJON 1 skal i dette tilfelle være=9.

Hele gruppe 8NsChshs sløyfes hvis det ikke fins skyer eller tåke.Ns: Mengden av skyer med høyde hshs gis i åttedeler (med tallene 1-8), på samme måte som Nh, men i tillegg kan Ns kodes med tallet 9, når skyer ikke kan observeres på grunn av tåke, nedbør, eller andre meteorologiske fenomener.