wawa: VÆRET VED OBSERVASJONSTIDEN MELDT FRA EN AUTOMATISK VÆRSTASJON

Gruppen 7wawa Wa1Wa2 kommer i stedet for gruppen 7ww W1W2 når ix = 7 i gruppen iRixhVV. Gruppen skal alltid være med selv om det ikke er eller har vært signifikant vær på stasjonen siden forrige observasjon.


Kodetall       Beskrivelse

00                 Signifikant vær er ikke observert

01                 Skyene er i oppløsning, mengden avtar,
                     eller skyene er mindre utviklet enn for en time siden.

02                 Himmelens utseende har holdt seg uforandret siste time.

03                 Skyene danner seg, øker i mengde eller har utviklet seg siste time.

04                 Nedsatt sikt på grunn av dis, røyk eller støv, med synsvidde større eller lik 1 km.

05                 Nedsatt sikt på grunn av dis, røyk eller støv, med synsvidde mindre enn 1 km.

--

10                 Tåkedis.

11                 Mineralstøv

12                 Fjerne lyn.

--

18                 Sterke vindbyger

--

Kodeverdi 20–26 brukes for å melde nedbør, tåke (eller iståke) ved stasjonen i løpet av siste time, men ikke ved observasjonstiden.

20                 Tåke.

21                 NEDBØR.

22                 Yr (som ikke fryser) eller kornsnø.

23                 Regn (som ikke fryser).

24                 Snø.

25                 Yr eller regn som fryser.

26                 Tordenvær (med eller uten nedbør).

27                 STØVFOKK, SANDFOKK, ELLER SNØFOKK.

28                 Støvfokk, sandfokk eller snøfokk. Synsvidde større eller lik 1 km.

29                 Støvfokk, sandfokk eller snøfokk. Synsvidde mindre enn 1 km.


30                 TÅKE.

31                 Tåke eller iståke i flak

32                 Tåke eller iståke, er blitt lettere i løpet av siste time.

33                 Tåke eller iståke, ingen vesentlig endring i løpet av siste time.

34                 Tåke eller iståke, har begynt eller blitt tettere i løpet av siste time.

35                 Tåke som danner tåkerim.

--


40                 NEDBØR

41                 Lett eller middels nedbør

42                 Tett nedbør.

43                 Flytende nedbør, lett eller middels.

44                 Flytende nedbør, tett.

45                 Fast nedbør, lett eller middels.

46                 Fast nedbør, tett.

47                 Nedbør som fryser på bakken eller på faste gjenstander, lett eller middels.

48                 Nedbør som fryser på bakken eller på faste gjenstander, tett.

--


50                 YR.

51                 Yr som ikke fryser på bakken eller på faste gjenstander, lett.

52                 Yr som ikke fryser på bakken eller på faste gjenstander, middels.

53                 Yr som ikke fryser på bakken eller på faste gjenstander, tett.

54                 Yr som fryser på bakken eller på faste gjenstander, lett.

55                 Yr som fryser på bakken eller på faste gjenstander, middels.

56                 Yr som fryser på bakken eller på faste gjenstander, tett.

57                 Lett yr og regn.

58                 Middels eller tett yr og regn.

--


60                 REGN.

61                 Regn som ikke fryser på bakken eller på faste gjenstander, lett.

62                 Regn som ikke fryser på bakken eller på faste gjenstander, middels.

63                 Regn som ikke fryser på bakken eller på faste gjenstander, tett.

64                 Regn som fryser på bakken eller på faste gjenstander, lett.

65                 Regn som fryser på bakken eller på faste gjenstander, middels.

66                 Regn som fryser på bakken eller på faste gjenstander, tett.

67                 Lett regn (eller yr) og snø.

68                 Middels eller tett regn (eller yr) og snø.

--


70                 SNØ.

71                 Lett snøfall.

72                 Middels snøfall.

73                 Tett snøfall.

74                 Iskorn, lett.

75                 Iskorn, middels.

76                 Iskorn, tett.

77                 Kornsnø.

78                 Enkelte snøstjerner.

--


80                 BYGER ELLER NEDBØR MED AVBRUDD

81                 Lette regnbyger eller lett regn med avbrudd.

82                 Middels regnbyger eller middels regn med avbrudd.

83                 Sterke regnbyger eller sterkt regn med avbrudd.

84                 Svært sterke regnbyger eller svært sterkt regn med avbrudd.

85                 Lette snøbyger eller lett snø med avbrudd.

86                 Middels snøbyger eller middels snø med avbrudd.

87                 Tette snøbyger eller tett snøfall med avbrudd.

--

89                 Haglbyger


90                 TORDENVÆR

91                 Lett eller middels tordenvær uten nedbør.

92                 Lett eller middels tordenvær, med regnbyger eller snøbyger.

93                 Lett eller middels tordenvær, med hagl.

94                 Kraftig tordenvær uten nedbør.

95                 Kraftig tordenvær, med regnbyger eller snøbyger.

96                 Kraftig tordenvær, med hagl.

--

99                 Tornado


MERKNADER

Denne kodetabellen inneholder værelementer på flere nivå for å kunne dekke både enkle og økende komplekse stasjonsløsninger.

Overordnede værbegreper (f.eks. tåke, yr) er tenkt anvendt på stasjoner som kan avgjøre værtype uten annen informasjon. De overordnede begrepene er gjengitt i kodetabellen med STORE BOKSTAVER.

Kodeverdiene for generell nedbør (wawa = 40–48) er sortert etter økende kompleksitet. For eksempler vil en svært enkel stasjon som bare kan skille mellom nedbør og fravær av nedbør bruke kodeverdi 40 (nedbør). På neste nivå vil en stasjon som kan melde mengde men ikke type bruke kodeverdi 41 eller 42. En stasjon som kan skille mellom hovedtyper (flytende, fast, frysende) og mengde vil bruke kodeverdiene 43–48. En stasjon som kan skille mellom nedbørtyper (f. eks. yr og regn) men ikke mengden, ville bruke det dekadenummeret som passer (f. eks. 50 for yr generelt, 60 for regn generelt).

-----------------


Wa1 OG Wa2: TIDLIGERE VÆR MELDT FRA EN AUTOMATISK VÆRSTASJON


Gruppen 7wawa Wa1Wa2 kommer i stedet for gruppen 7ww W1W2 når ix = 7 i gruppen iRixhVV.

Tiden Wa1Wa2 skal gjelde for er:

Gruppen skal alltid være med selv om det ikke er eller har vært signifikant vær på stasjonen siden forrige observasjon.


Kodeverdi   Beskrivelse

0                 Signifikant vær er ikke observert.

1                 REDUSERT SYNSVIDDE.

2                 Redusert synsvidde uten nedbør.

3                 TÅKE.

4                 NEDBØR.

5                 Yr.

6                 Regn.

7                 Snø eller iskorn.

8                 Bygenedbør eller avbrutt nedbør.

9                 Tordenvær.

MERKNAD

Værbeskrivelsen i denne tabellen er økende kompleks for å ivareta ulike automatstasjoners evne til å skille mellom vær. Stasjoner som bare har enkle observasjonsmuligheter kan benytte de enklere kodeverdiene (beskrevet med STORE BOKSTAVER). Stasjoner med økende mulighet for å skille værtyper de mer detaljerte beskrivelsene (høyere kodeverdier).