SEKSJON 3
Seksjon 3 innledes med: 333

Seksjon 3 og 4 sendes bare ut til land som tilhører WMO-region VI
som omfatter landene i Europa med noen få i tillegg
.

 

(SEKSJON 3)        333      1snTxTxTx     2snTnTnTn    4E'sss     6RRRtR

                     7R24R24R24R24     8NsChshs     9SpSpspsp ( 911ff   907tt )