SEKSJON 0
Seksjon 0 er felles for en liste av meldinger,
den har ingen spesiell tallgruppe som innledning.         (SEKSJON 0)       MiMiMjMj    YYGGiw

                                       IIiii