sn: FORTEGN TIL TEMPERATURER

sn: Indikator av fortegn til temperatur

a) Brukes i gruppene 1snTTT og 2snTdTdTd i SEKSJON 1.

b) Brukes i gruppene 1snT’xT’xT’x og 2snT’nT’nT’n i SEKSJON 3.

c) Brukes i gruppene 1snT’xT’xT’x, 2snT’nT’nT’n og 3snTgTgTg i SEKSJON 5.


Kodetall Fortegn

sn=0 Etterfølgende temperatur er 0 grader C eller høyere ("varmegrader").

sn=1 Etterfølgende temperatur er lavere enn 0 grader C ("kuldegrader").


MERKNAD
Fortegn på overflatetemperatur i sjøen gis ved hjelp av denne koden.