a3 STANDARD TRYKKFLATE

Gruppen 4a3hhh brukes bare av stasjoner som har fått spesiell beskjed om dette og kommer i så fall istedenfor gruppe 4PPPP. Gruppen brukes også fra enkelte automatstasjoner.

4     Tallet viser at høyde til en trykkflate
(eller lufttrykk i havets nivå ) følger.

a3     Referansenivå for etterfølgende høyde hhh.

hhh     Høyde til en fastlagt trykkflate.

a3:     Standard trykkflate som referanse til hhh
(brukes av enkelte høyfjellstasjoner og automatstasjoner i gruppe 4a3hhh).

Kodetall     Trykkflate         Stasjonshøyde over havet

a3=2             925 hPa             under 1000 meter

          a3=5             500 hPa             over 3700 meter

a3=7             700 hPa             2300 - 3700 meter

a3=8             850 hPa             1000 - 2300 meter


NB:
Koden brukes kun av automatstasjoner og av manuelle høyfjellsstasjoner som får beskjed om å bruke gruppe 4a3hhh istedenfor 4PPPP.


hhh: HØYDE AV STANDARD TRYKKFLATE

Gruppen 4a3hhh brukes bare av stasjoner som har fått spesiell beskjed om dette og kommer i så fall istedenfor gruppe 4PPPP. Gruppen brukes også fra enkelte automatstasjoner.    4       Tallet viser at høyde til en trykkflate
(eller lufttrykk i havets nivå ) følger.

a3      Referansenivå for etterfølgende høyde hhh.

            hhh:    Høyde av standard trykkflate i geopotensielle meter


De stasjonene som skal bruke denne gruppa, vil være utstyrt med tabell for beregning av hhh.