ix: STASJONSTYPE og OPPLYSNING OM VÆRGRUPPE

Gruppen iRixhVV skal alltid være med.

ix:         Kodetallet som viser om stasjonen er bemannet eller automatisk,
og om SYNOP-meldingen har med værgruppen 7wwW1W2 .

Kodetall

Stasjonstype

Opplysning om værgruppe

ix=1

Bemannet Værgruppen er tatt med

ix=2

Bemannet Værgruppen er ikke tatt med, fordi kodetallet for ww er lavere enn 04, samt at kodetallet for W1 og W2 begge er lavere enn 3. Dvs. at stasjonen ikke har observert værfenomener som har tilstrekkelig betydning.

ix=3

Bemannet Værgruppen er ikke tatt med fordi opplysninger om været mangler.

ix=4

Automatstasjon Værgruppen er med, og det er brukt samme kodetabeller som for bemannet stasjon.

ix=5

Automatstasjon Værgruppen er ikke med. Ingen signifikante værfenomener registrert

ix=6

Automatstasjon Værgruppen er ikke med, fordi data mangler.

ix=7

Automatstasjon Værgruppen er tatt med. De spesielle kodene for automatstasjoner er brukt (Internasjonale kodetabeller 4680 og 4531 i WMO MANUAL ON CODES). Se disse.

MERKNAD

 

Bare kodetallene 1, 2 og 3 brukes av bemannede stasjoner.