GRUPPE 3snTgTgTg

TgTgTg Nattens minimumstemperatur like over
bakken, eller like over snøflaten angitt i hele og tidels grader.

Nattens minimumstemperatur like over bakken(snøflaten) skal leses av kl.06 og sendes i 06-obsen.

EKSEMPLER:


AVLEST


sn


TgTgTg


GRUPPEN BLIR

+ 0.3

0

003

30003

+12.9

0

129

30129

-1.8

1

018

31018

Temperaturen måles med et minimumstermometer som er plassert i et skyvbart stativ. Termometerholderen skyves så langt ned at den så vidt berører gress flaten, som bør være kortklipt (ca. 5cm over marken). Er det snø på marken, skal termometret skyves tilsvarende ned mot snøflaten. Er termometret snødd ned i løpet av natten, børstes snøen forsiktig vekk.

Som regel vill TgTgTg vise lavere temperatur enn TnTnTn. I vinterhalvåret i netter med klarvær og vindstille, kan det bli stor forskjell på disse temperaturer.