GRUPPE 0Stzfxfx

Gruppe 0Stzfxfx sendes både ved hoved – og mellom observasjoner.

Kodetall Beskrivelse Bølgehøyde i meter
S=0

Havblikk

0

S=1

Småkruset sjø (gråe)

0 - 0,1

S=2

Smul sjø

0,1 - 0,5

S=3

Svak sjø

0,5 - 1,25

S=4

Noe sjø

1,25 - 2,5

S=5

Mye sjø

2,5 - 4

S=6

Høy sjø

4 - 6

S=7

Svært hav

6 - 9

S=8

Veldig opprørt hav

9 - 14

S=9

Overordentlig opprørt hav

over 14

S=X

Sjøgang kan ikke oppgis

 

MERKNADER

I        Verdiene for bølgehøyde i tabellen gjelder velutviklede vindbølger over åpen sjø. Bølgehøyde defineres som den gjennomsnittlige vertikale avstand mellom bølgedaler og topper på velutviklede bølger.

 

Tabellen er ment som en veiledning til observatøren, for å angi sjøgang,
som er det samlede bildet av bølger som skyldes vindsjø, dønning, strøm, m.m.


II       Hvis bølgehøyden bedømmes til grenseverdien mellom to kodetall, velges det laveste av disse kodetallene.