snTwTwTw

Gruppe = 0snTwTwTw


sn = indikator for fortegn for temperaturen i sjøen
sn = 0 indikerer at sjøtemperaturen er plussgrader ( 0,0 grader C eller varmere)
sn = 1 indikerer at sjøtemperaturen er minusgrader (-0,1 grader C eller kaldere) 1)


MERKNAD
Fortegn på overflatetemperatur i sjøen gis ved hjelp av denne koden.


TwTwTw er temperatur i sjøen målt på 0,25-0,5m. TwTwTw måles i hele og tidels grader.

Sjøtemperaturen avleses manuelt i hele og tidels grader.
Termometeret er montert i en holder, som er spesielt beregnet for sjøtemperaturmålinger.

På enkelte kyststasjoner, oljerigger, skip o.a. avleses sjøtemperaturen digitalt fra en fast montert sensor i sjøen, (eller i kjølevannintak og lignende).

Eksempler:

Avlest

sn

TwTwTw

Gruppen blir

0,0oC

0

000

00000

+15,5oC

0

155

00155

- 0,6oC

1

006

01006


Veiledning for visuelle stasjoner:

Sjøtemperatur

Registreres i tidels grader uten komma eller punktum
Sendes kun ved 12 terminen. Ved manglende observasjon settes ingenting mellom kommane.

3,5 grader skrives: ,35,.

Skriv minustegn først ved minusgrader.

-1.0 grader skrives ,–10,


1) Det kan forekomme at temperaturen i sjøen kan gå ned til -20 C uten at sjøen fryser. Dette er fordi det er stor saltholdighet i og/eller sjøgang.