GRUPPE 2snTdTdTd


sn
= Indikator for temperaturen.
sn = 0 viser at temperaturen er over eller lik 0,0 grader C (varmegrader)
sn = 1 viser at temperaturen er under eller lik – 0,1 grader C.

TdTdTd = Doggpunktstemperaturen i hele og tidels grader C.

Doggpunktstemperaturen skal oppgis i hele og tidels grader.
Den kan bestemmes ved hjelp av hårhygrometer, psykrometer eller ved hjelp av fjernavlesingsutstyr.

Har stasjonen hårhygrometer, brukes først tabell spesielt beregnet for dette hårhygrometeret og den avleste fuktighet for å finne relativ fuktighet. Doggpunktstemperaturen TdTdTd finnes ved å gå inn i tabeller med relativ fuktighet og den avleste temperaturen på hovedtermometeret.

Har stasjonen psykrometer skal både tørt og vått termometer leses av, og doggpunktstemperaturen TdTdTd finnes ved hjelp av en bok med ”psykrometertabeller”.

Eksempler:

Beregnet/avlest TdTdTd:         sn:         Gruppen blir:

            + 1,9 grader C                            0             20019

            - 9,9 grader C                             1             21099

            + 0,0 grader C                            0             20000

NB. Hvis hygrometeret blir skadet, utelates gruppe 2snTdTdTd og nytt hygrometer rekvireres fra stasjonsnettavdelingen ved Meteorologisk institutt.
Gruppe 2snTdTdTd(29UUU) sløyfes hvis hygrometeret eller eventuelt måleutstyr for doggpunktstemperatur ikke virker.