SEKSJON 5 innledes med: 555
Seksjon 5 brukes bare nasjonalt.


Ved inntasting for sending skal det vre et mellomrom mellom hver gruppe av fem tall,
og tre mellomrom etter en gruppe av tre tall.

 

(SEKSJON 5)        555      0Stzfxfx     1snTxTxTx     2snTnTnTn

                     3snTgTgTg     4RTWdWdWd