Velkommen til met.nos veileder for observatører.


Menyen til venstre inneholder pekere til veiledning om observasjon og melding av de enkelte værelementene.

Nederst i menyen er det pekere til en teknisk beskrivelse av brukergrensesnittene.